Indian Love Call

subtitle: indiánská píseň lásky z operety: "Rose Marie"
author of the text: Rudolf Friml, Václav Mírovský, Karel Tobis, Josef Odcházel
imprint date: nedatováno
publisher: Nakladatel Stanislav Hrubý
type of document: Song
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 165 x 135