Vdejte mě, matičko!

subtitle: Trocnovská
imprint date: nedatováno
publisher: Knihkupectví Maxy Hofmanna
type of document: Song
number of pages: (4)
dimensions: 170 X 105

notes:
České zpěvy