Bulletin Uměleckohistorické společnosti

type of document: periodikum
imprint date: 2015
year's volume: 27
number: 1-2
number of page: 48
language: český

NK ČNB: cnb001656863

Bulletin Uměleckohistorické společnosti

 

Bulletin Uměleckohistorické společnosti

person born note
Dobal Prokop    

Bulletin Uměleckohistorické společnosti

institution, city
Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, Praha

Bulletin Uměleckohistorické společnosti

page from - to   author of the text   title, subtitle
3   Klípa Jan   Valná hromada UHS 2015
4 - 5   Winter Tomáš   Prvních pět
6 - 7   Fišer Marcel   Státní podpora umění ve vybraných zemích
6   Fišer Marcel   Úvod
7 - 8   Lomová Johana   Iniciativa „Procento na umění“
8 - 10   Dienstbier Jan   Zákonitosti klonování vetřelců, Pomníky ve veřejném prostoru coby nástroj PR a marketingu
10 - 16   Wittlich Petr   Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16   Stehlíková Blanka   Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16   Fučíková Eliška   Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16   Bukovinská Beket   Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16   Hlaváčková Hana   Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16   Hlobil Ivo   Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16   Benešovská Klára   Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16   Studničková Milada   Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16   Konečný Lubomír   Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
10 - 16   Klípa Jan   Josef Krása a české dějiny umění, Diskuse s kolegy a pamětníky
16 - 23   Švácha Rostislav   Univerzitní dějiny umění, Tradice a perspektivy
16 - 23   Jakubec Ondřej   Univerzitní dějiny umění, Tradice a perspektivy
16 - 23   Ottová Michaela   Univerzitní dějiny umění, Tradice a perspektivy
16 - 23   Biegel Richard   Univerzitní dějiny umění, Tradice a perspektivy
16 - 23   Klípa Jan   Univerzitní dějiny umění, Tradice a perspektivy
24 - 25   Lehkoživová Irena   Několik poznámek k 103. výročnímu zasedání historiků umění v New Yorku
24 - 25   Řepa Tomáš   Několik poznámek k 103. výročnímu zasedání historiků umění v New Yorku
26 - 27   Bendová Hnilocová Eva   Mnichov a země Koruny české (1870-1918) - Umělecká výměna / München und die Länder der Böhmischen Krone (1870-1918) - Künstlerischer Austausch
27 - 28   Hájková Hůrková Ludmila   Pozdní baroko bez hranic
28 - 29   Hlaváček Petr   Pražské kolokvium o františkánském klášteře v Kadani
29   Klimešová Judlová Marie   Paragone 2015, Druhý ročník soutěže o cenu profesora Milana Tognera
30 - 31   Nováček Karel   900 let kláštera v Kladrubech
30       ArtHist 2015: Umění v prostoru / prostor v umění, Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů
31 - 32   Bukovinská Beket   Mezinárodní konference Dresden-Prag um 1600, K transferu umění, kultury a vědy
32 - 33   Krummholz Martin   Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture, c. 1618-1918
33   Krummholz Martin   Buquoyský Červený Hrádek, Nejstarší krajinářské parky v Čechách
33 - 34   Svatoňová Kateřina   Objevování mizení
33 - 34   Tesař Antonín   Objevování mizení
35 - 36   Sloupová Andrea   Sněm Rady galerií a kolokvium Regionální galerie včera, dnes a zítra
36 - 37   Benešovská Klára   Zpráva o novém časopisu, CONVIVIUM. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterraneum. Seminarium Kondakovianum. Series Nova
36 - 37   Foletti Ivan   Zpráva o novém časopisu, CONVIVIUM. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterraneum. Seminarium Kondakovianum. Series Nova
38 - 39   Vlnas Vít   Laudatio k udělení Ceny UHS Ivo Kořánovi
39   Royt Jan   Laudatio k udělení Josefa Krásy Janu Klípovi
40   Musil Roman   Dagmar Šefčíková
40 - 41   Studničková Milada   Za Anežkou Merhautovou
41 - 42   Zlatohlávek Martin   Eduard A. Šafařík
42 - 44   Kotalík Jiří   František Dvořák
42   Koenigsmarková Přibíková Helena   Zemřela Věra Vokáčová, historička umění a kurátorka v oblasti autorského šperku
44 - 46       Významná životní výročí

Bulletin Uměleckohistorické společnosti

  institution, city, signature, notes  
  C 140862
  Národní knihovna České republiky, Praha