Přehled milionových položek vydražených v roce 2015

page: 86-103
imprint date: 2016
type of document: Subordinate Document
number of pages: 18
the number of reproductions: 154 b
language: czech
parent document: Ročenka ART+, Trh s uměním v roce 2015