Dopis Zdenka Rykra rodičům z Korsiky

author of the text: Zdenek Rykr
imprint date: 1925/01/12
type of document: Letter
language: czech

notes:
Dokument citován v : Zdenek Rykr / O španělské krajině a orientalismu, 142046