Karel Oberthor: Obrazy, grafika, tapiserie

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1979/07/01 - 1979/08   Karel Oberthor: Obrazy, grafika, tapiserie, Prácheňské muzeum, Písek (Písek)