Záznamy času

subtitle: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze
imprint date: 2003
publisher: Památník národního písemnictví
type of document: List of Exhibited Works
number of pages: 22, (2)
language: czech
dimensions: 215 x 180