Fluxus v Čechách a Češi ve Fluxu

Book
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Asociativní dějepis umění (Poválečné umění napříč generacemi a médii: (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film)), 2014, , ,