Funkce a hodnoty užité grafiky

author of the text: Miroslav Klivar
page: 9-12
imprint date: 1982
type of document: Subordinate Document
the number of reproductions: 8
language: czech
parent document: Výtvarná kultura, 3

notes:
V lístkovém katalogu Ústavu dějin umění AV ČR (podle kterého byl původně záznam zakládán) je chybně uvedeno, že článek je ve Výtvarné kultuře č. 6/1982