Ideový program tišnovského portálu a jeho kořeny

author of the text: Jiří Kuthan, Jiří Neumann
page: 107-117
imprint date: 1979
type of document: Subordinate Document
number of pages: 11
the number of reproductions: 11 čb
language: czech
parent document: Umění, časopis Ústavu teorie a dějin umění v ČSAV