Automatická povaha eufonie v Máchově "Máji"

subtitle: Interview s Janem Mukařovským
author of the text: Jan Mukařovský
page: 42-43
imprint date: 1936
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Ani labuť ani Lůna, Sborník k stému výročí smrti K. H. Máchy