Umění a řemesla

subtitle: 3
imprint date: 1995
publisher: Sdružení pro Umění a řemesla
type of document: Periodical
year's volume: 37
number: 3
language: czech