Umění

subtitle: časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV
imprint date: 1985
publisher: Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV
type of document: Periodical
year's volume: 23
number: 3
number of pages: 88, obálka
ISBN: ISSN 0049-5123
language: english
dimensions: 295 x 210