Umění

subtitle: časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV
imprint date: 1987
publisher: Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV
type of document: Periodical
year's volume: 24
number: 3
number of pages: 96, obálka
ISBN: ISSN 0049-5123
dimensions: 295 x 210