Nedokončený román

person, born
Kopta Petr 5. 4. 1927
Sgallová Eva 21. 4. 1929