Několik slov o knižní obálce

author of the text: Ladislav Jan Šaloun
page: 9-10
imprint date: 1927
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: O pornografii a braku v literatuře, Anketa pořádaná Masarykovým lidovýchovným ústavem (Svazem osvětovým) v Praze dne 2.března 1927

notes:
Duch doby s dnešní nevážností ke vzdělání a ideálům je příčinou sklonu k dezorientaci estetické.
Jeví se to především na ilustracích knižních. Ilustrace jsou oprávněné tam, kde výtvarný umělec vytvoří rovnocennou parafrázi díla literárního. Jakmile je kniha ilustrována z důvodů obchodních, nastává nebezpečí zploštění uměleckého. A tak s uměleckou úrovní klesá v poměru ještě horším mravní úroveň ilustrace. Kupujícího má zlákat už ne tak ilustrace sama, nýbrž právě obsah, výjev, předmět tohoto obrázku. Je to pak úmyslná nivelizace umění, je to okaté hovění smyslnosti.
Nechci nikterak říci, že by umělec neměl práva zmocniti se umělecky látky jakékoli, třeba nejprimitivnějších lidských vášní, ale jeho dílo musí nésti především pečeť umění. Jinak jeho práce klesá na stupeň pouhé pornografie.
Jeví se to dále v obálkách knižních. Kniha, ocitnuvší se na trhu, je zbožím jako kterékoli zboží jiné. A aby se kniha prodávala, hledí ji nakladatel lákavě upraviti. To se děje méně výběrem dobrého papíru, pečlivou sazbou, jako spíše křiklavým zevnějškem, barevnou, ilustrovanou obálkou. Běží tedy o formu nabídky, úpravy knihy. Neseriosní může býti reklama na obchodním štítě, na plakátě, v insertu i na obálce knihy. Obyčejně běží o zboží méněcenné nebo docela bezcenné. Literární brak často je ozdoben brakem uměleckým. Nenalézáme dosti slov odsouzení, spatříme-li takovou kýčovitou, nebo po lopatě podávanou necudnou obálku na knize dobré. Je tu pak vinen nakladatel, jenž tento hrubý, otravný nevkus objednává, je tu vinen malíř, jenž se k tomuto nekalému obchodu propůjčuje. Je to pak soustavné kažení přirozeně zdravého vkusu lidu, jenž se tím stahuje do bláta a špíny neovládaných nízkých pudů. Umění pak (o umění zde však nelze už mluviti) klesá na úroveň prostituce. Po této stránce nemůže mi býti odporováno, leč těmi, kdož se snaží takovýmto drážděním smyslnosti vydělávati peníze.
Obálka ovšem ke knize patří! Tvoří s ní celek, jak tvoří s člověkem celek kabát, šat.
Je možná náprava? Ano, bylo by k ní třeba jen opravdové, dobré, pevné vůle a odhodlanosti k činu. Stačilo by, kdyby se dohodly organisace nakladatelské a umělecké.