Marie Blabolilová: Grafika

page, author of the text, title, subtitle
-, Jana Trnková, Grafická tvorba Marie Blabolilové patří...,