Veliké přetvoření přírody SSSR

page: 0-0
imprint date: 1952
publisher: Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství
type of document: Anthology/Collection
version: 1.
part, volume: 26.
number of pages: 138, (4)
language: czech
prints: 10 000

notes:
První část je věnována perspektivám přetváření přírody, druhá část knihy podává texty všech příslušných usnesení sevětské vlády a ÚV KSSS. Ilustrace. Mapy. Odkazy na literaturu.
zpracováno podle bibliografického katalogu Svět sovětů 1945-1965