Martin Salcman: Výběr z životního díla

person, born
Formánek Václav 23. 3. 1922
Salcman Martin 7. 5. 1896