Martin Salcman: Výběr z životního díla

person, born, notes
Solpera Jan 26. 12. 1939,