Imago

subtitle: K pojetí obrazu v předhusitské a husitské době
author of the text: Milena Bartlová
page: 276-278
imprint date: 1992
type of document: Subordinate Document
number of pages: 3
language: czech
parent document: Umění, časopis Ústavu dějin umění Československé akademie věd