Jiří Sozanský 1970-1989

type of document: pozvánka autorská
imprint date: 1989
number of page: (4)
dimensions [mm]: 105 x 149
language: český

Jiří Sozanský 1970-1989

 

Jiří Sozanský 1970-1989

person born note
Sozanský Jiří 27. 6. 1946  

Jiří Sozanský 1970-1989

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/09/04 - 1989/09/30   Jiří Sozanský: Pocta Sarajevu, část I., Lidový dům, Praha

Jiří Sozanský 1970-1989

institution, city
Lidový dům, Praha

Jiří Sozanský 1970-1989

  institution, city, signature, notes  
  A 148432
  G 148432