Savnostní zakončení sochařského symposia

person, born
Fürst Jiří 31. 12. 1954
Immrová Monika 9. 12. 1970
Janouch Ladislav 14. 6. 1944
Mičková Eva 29. 6. 1978
Sorokáč Ladislav 22. 5. 1963
Svátek František 2. 12. 1945
Svobodová Plačková Anna 18. 6. 1981
Talavera Daniel 5. 6. 1969
Vácha Milan 9. 12. 1944