Jan Michal Bretschneider (1656 – 1727)

author of the text: Michal Šroněk
page: 56-63
imprint date: 1984
type of document: Subordinate Document
number of pages: 8
language: czech
parent document: Umění, časopis Ústavu dějin umění Československé akademie věd