František Prosecký, Josef Kolář, Jindřich Mahelka

institution, city
Svaz československých výtvarných umělců, IV. krajské středisko Aleš, Praha