Veduta jako historický a etnografický pramen

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Umění (časopis Ústavu teorie a dějin umění v ČSAV), 1983, 5, 31,