České umění z přelomu století

subtitle: ze sbírek OGVU Gottwaldov
author of the text: Ludvík Ladislav Ševeček
imprint date: 1983
publisher: Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 43, (3), obálka
the number of reproductions: 1 b, 26 čb
language: czech
prints: 400
dimensions: 207 x 220