Italská mládež jde cestou realismu

page: 11-11
imprint date: 1962
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 4