Umění

subtitle: 6, časopis Ústavu dějin umění AV ČR
imprint date: 1995
publisher: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
type of document: Periodical
year's volume: 43
number: 6
number of pages: 609 (2), obálka
ISBN: ISSN 0049-5123
language: english
dimensions: 295 x 210