Filmový festival jako příležitost i inspirace

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Prostor Zlín, 2016, 4, 23, 1212-1398