Diagramy 03

institution, city
Nadační fond Art-Now, Praha 5