Josef Bolf, Ivan Pinkava: Ještě místo - pustá zem / Where the place - Upon the heath

person, born, notes
Novák Robert 8. 12. 1962,