Česká fotografická avantgarda 1918–1948

author of the text: Vladimír Birgus, Iva Knobloch Janáková, Karel Srp, Antonín Dufek, Jan Mlčoch, Aleš Kuneš, Pierre Bonhomme
imprint date: 1999
publisher: Nakladatelství KANT (Karel Kerlický)
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 328
language: czech
dimensions: 280 x 230