Krajina

subtitle: Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě
author of the text: Petr Beránek
imprint date: 2003
publisher: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (8)
the number of reproductions: 17 b
language: czech
dimensions: 295 x 208