Grafika z pěti elementů

author: Dana Puchnarová Štormová
published: 1998
type of document: Graphics
dimensions: 700 x 500