Nowhere better than this place

institution, city, signature, notes
Národní galerie v Praze, Sbírka Jiřího Valocha, Praha, K 66 067, SJV K 133