Jan Zrzavý

subtitle: akad. malíř a grafik
imprint date: 1977
publisher: Svaz českých výtvarných umělců, Národní galerie v Praze, Ministerstvo kultury České socialistické republiky
type of document: Funeral Card
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 297 x 210