O surrealismu

author of the text: Bedřich Půža
page: 158-159
imprint date: 1938
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Jitro, Časopis katolických studentů