Jan Zrzavý: Kresby a ilustrace

subtitle: k umělcovým osmdesátinám
imprint date: 1970
type of document: Author's Invitation
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 105 x 150