Jiřina Adamcová: Píseň písní - Žalmy

institution, city
Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní), Praha