Ratibořice

author of the text: Břetislav Štorm, Hugo Rokyta
page: 150
imprint date: 1961
publisher: Turista, cestovní kancelář, Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
type of document: Guide
number of pages: (12)
language: czech