Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

page: 0-0
imprint date: 2002
publisher: Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (12)
the number of reproductions: 12 b + 5 čb
ISBN: 80-86217-49-3
language: czech
dimensions: 205 x 220