Václav Renč: Trojzpěv

subtitle: O knihách
author of the text: Miloš Dvořák
page: 33-35
imprint date: 1940
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Akord, měsíčník pro literaturu, umění a život