jan steklík, kš uvádí

subtitle: tři grácie
imprint date: nedatováno
publisher: Dům umění města Brna, Mladí přátelé výtvarného umění (MPVU)
type of document: Postcard
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 106 x 150