I.R.Malá: Klub klubko

subtitle: O knihách
author of the text: Bedřich Fučík
page: 77-80
imprint date: 1943
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Akord, měsíčník pro literaturu, umění a život