Čest svobody

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), 1945/10/, 1, ,