Akord

subtitle: měsíčník pro literaturu, umění a život
author of the text: Ladislav Novák, Robert Konečný, Vincenc Lesný, Josef Vašica, Ivan Diviš, Paul Claudel, Oldřich Králík, Miloš Dvořák, Jan Čep, František Daniel Merth ... a další
imprint date: 1946/02
publisher: Akord, literární a umělecké nakladatelství
type of document: Periodical
year's volume: XII.
number: 4-5
number of pages: 80, obálka
language: czech
dimensions: 240 x 160

notes:
řídí Jan Zahradníček s redakčním kruhem