Akord

subtitle: měsíčník pro literaturu, umění a život
author of the text: Ladislav Novák, Josef Suchý, James Augustine Aloysius Joyce, Maxim Gorkij, Jan Zahradníček, Miloš Dvořák, Adolf Emil Vašek, Antonín Bartušek, Josef Jelen, Rupert Brooke
imprint date: 1946/04
publisher: Akord, literární a umělecké nakladatelství
type of document: Periodical
year's volume: XII.
number: 6
number of pages: 40, obálka
language: czech
dimensions: 240 x 160