In memoriam Jana Franze

subtitle: poznámky
page: 382-383
imprint date: 1946
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Akord, měsíčník pro literaturu, umění a život