Ivan Urbánek byl vždy pro mě příkladem...

imprint date: 2009
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Ivan Urbánek: Víc než zmizelá Praha...,

notes:
-
Ivan Urbánek byl vždy pro mě příkladem posedlosti uměleckou tvorbou, neutuchající píle a zároveň obrovské pokory a skromnosti. K tomu muž ryzího charakteru a vysoce morálních zásad a postojů. Poznali jsme se jako mladíci v osmnácti letech, prožívali spolu své první pokusy o vstup na uměleckou dráhu, první svízele výtvarných úkolů, které jsme si dávali. Příklad našeho milovaného učitele Karla Štiky nás přivedl oba k lavírované kresbě, kterou jsme pak opisovali horizonty krajiny či oprýskanost pražských předměstí s poezií opuštěných ohrad. Když jsme pak po létech na cestu umění skutečně vstoupili, setkali jsme se s dobou „reálného socializmu“, která nám ani zdaleka nebyla nakloněna. Zvláště Ivan těžce snášel tu atmosféru přetvářky, násilí a křivd, a uchýlil se do klauzury svého libeňského pokojíku. Tam, u obyčejného stolku u okna s výhledem do dvora, se věnoval řeholi grafických úprav často nezáživných tiskovin, které mu umožňovaly jeho skromnou existenci. Jen jednou se na něj usmálo štěstí a stal se výtvarným úpravcem tehdy respektovaného kulturního časopisu Plamen. Štěstí netrvalo dlouho – Ivan Urbánek jednal jako obvykle podle svého svědomí: otevřeně odmítl upravit ohavnou báseň jakéhosi komunistického pisálka. Následkem byl pochopitelně vyhazov a návrat do libeňského azylu. Ušlechtilost a pokora jsou patrné i v jeho uměleckém odkazu – dnešní výstava ať je neokázalou poctou tomuto umělci čistého srdce.